Архив, албан хэрэг хөтлөлт
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/1054 дүгээр захирамж
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах журам... Дэлгэрэнгүй...
Албан хэрэг хөтлөлт, архивын журам
Татварын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/213 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй...
Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь
ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ №1... Дэлгэрэнгүй...
Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам
Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамж.... Дэлгэрэнгүй...
2019 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв