Хүний нөөц
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАЛААР /2018 ОН/
Хүний нөөц, шагнал, сургалтын талаар... Дэлгэрэнгүй...
ТЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
... Дэлгэрэнгүй...
Татварын улсын байцаагчын ажил үүргийн биелэлтийг дүгнэх журам
... Дэлгэрэнгүй...
Үндэсний татварын албаны хүний нөөцийн бодлого
... Дэлгэрэнгүй...
Татварын ажилтны ёс зүйн дүрэм
... Дэлгэрэнгүй...
2019 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв