Санхүү Төсвийн гүйцэтгэл
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 11-р сар --------- 2022-12-01 Татах
2 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 10-р сар --------- 2022-11-01 Татах
3 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 9-р сар --------- 2022-10-03 Татах
4 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 8-р сар --------- 2022-09-01 Татах
5 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 7-р сар --------- 2022-08-01 Татах
6 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 6-р сар --------- 2022-07-01 Татах
7 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 5-р сар --------- 2022-06-02 Татах
8 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 4-р сар --------- 2022-04-30 Татах
9 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 3-р сар --------- 2022-03-31 Татах
10 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 2-р сар --------- 2022-02-28 Татах
11 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны 1-р сар --------- 2022-01-31 Татах
12 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 12-р сар --------- 2021-12-31 Татах
13 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 11-р сар --------- 2021-11-30 Татах
14 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 10-р сар --------- 2021-11-01 Татах
15 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 09-р сар ----------- 2021-09-30 Татах
16 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 08-р сар ----------- 2021-08-31 Татах
17 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 07-р сар ---------- 2021-07-31 Татах
18 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 06-р сар ---------- 2021-06-30 Татах
19 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 5-р сар ---------- 2021-05-31 Татах
20 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 4-р сар --------- 2021-05-01 Татах
21 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 3-р сар --------- 2021-03-31 Татах
22 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 2-р сар --------- 2021-03-01 Татах
23 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021 оны 1-р сар --------- 2021-01-30 Татах
24 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 12-р сар --------- 2020-12-30 Татах
25 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 11-р сар --------- 2020-11-30 Татах
26 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 10-р сар --------- 2020-10-30 Татах
27 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 9-р сар --------- 2020-09-30 Татах
28 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 8-р сар --------- 2020-08-30 Татах
29 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 7-р сар --------- 2020-07-30 Татах
30 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 6-р сар --------- 2020-06-30 Татах
31 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 5-р сар --------- 2020-05-30 Татах
32 Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020 оны 4-р сар --------- 2020-04-30 Татах
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв