Аудит
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Санхүүгийн тайлангын аудит 2020 --------- 2021-02-25 Татах
2 Санхүүгийн тайлангын аудит 2019 --------- 2020-02-20 Татах
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв