Санхүү Бусад
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022 --------- 2022-01-10 Татах
2 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2021 --------- 2021-01-10 Татах
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв