Санхүү ТӨСӨВ
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Нийслэлийн татварын газар 2021 төсвийн хуваарь --------- 2021-01-10 Татах
2 Нийслэлийн татварын газар 2020 төсвийн хуваарь --------- 2020-01-10 Татах
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв