Мэдээллийн аюулгүй байдал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль 2021-12-17 Татах
2 Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль 2021-12-17 Татах
3 Төрийн болон албаны нууцын тухай 2016-12-01 Татах
4 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (мэдээллийн аюулгүй байдал) 2010-06-02 Татах
5 Байгууллагын нууцын тухай хууль 1995-05-16 Татах
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв