Эрх зүйн акт
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль 2020-04-09 Татах
2 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хууль 2020-04-09 Татах
3 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2019-03-22 Татах
4 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль 2019-03-22 Татах
5 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль шинэчилсэн найруулгийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2019-03-22 Татах
6 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль 2019-03-22 Татах
7 Татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2019-03-22 Татах
8 Татварын ерөнхий хууль 2019-03-22 Татах
9 Онцгой албан татварын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2017-06-08 Татах
10 Галт зэвсгийн албан татварын тухай хууль 2015-08-07 Татах
11 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль 2015-07-09 Татах
12 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль 2015-07-09 Татах
13 Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль 2015-06-19 Татах
14 Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль 2012-05-17 Татах
15 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль 2012-05-17 Татах
16 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль 2010-11-25 Татах
17 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль 2010-06-24 Татах
18 Онцгой албан татварын тухай хууль 2006-06-29 Татах
19 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хууль 2000-11-17 Татах
20 Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хууль 2000-11-17 Татах
21 Газрын төлбөрийн тухай хууль 1997-04-24 Татах
22 Автобензин, дизелийн түлшний албан татварын тухай 1995-06-02 Татах
23 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль 1992-12-01 Татах
24 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992-01-13 Татах
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв