Холбогдох хууль, тогтоомж
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Хөдөлмөрийн тухай хууль 2021-07-02 Татах
2 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль 2018-06-21 Татах
3 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль 2018-06-21 Татах
4 Төрийн албаны тухай хууль 2017-12-07 Татах
5 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль 2017-05-18 Татах
6 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2017-05-18 Татах
7 Зөрчлийн тухай хууль 2017-05-11 Татах
8 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2016-02-04 Татах
9 Эрүүгийн хууль 2015-12-03 Татах
10 Захиргааны ерөнхий хууль 2015-06-19 Татах
11 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 2015-06-19 Татах
12 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль 2014-01-09 Татах
13 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 2012-01-19 Татах
14 Компанийн тухай хууль 2011-10-06 Татах
15 Ашигт малтмалын тухай хууль 2006-07-08 Татах
16 Авлигын эсрэг хууль 2006-07-06 Татах
17 Иргэний хууль 2002-01-10 Татах
18 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2002-01-10 Татах
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв