Хүний нөөц
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 ТЕГ-ын захиалгаар Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан зарим гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН ...... 2021-01-25
2 Татварын албанд хураагч ажиллуулах журам A/97 2020-05-21 Татах
3 ТУБ ийн эрх олгох, эрхийг хасах, хүчингүй болгох журам A/98 2020-05-21 Татах
4 ТУБ ийн үнэмлэх тэмдэг хэрэглэх журам A/90 2020-05-15 Татах
5 Татварын албаны ажилтан, албан хаагчийн сургалтын журам A/77 2020-05-08 Татах
6 Төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын “ЯРИЛЦЛАГА”-ын шалгалтад оролцох иргэдийн анхааралд ...... 2020-01-22 Татах
7 Татварын албанд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөл ажиллах журам A/96 2019-05-24 Татах
8 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам 34/31 2019-04-01 Татах
9 Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам 14 2019-03-25 Татах
10 Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам 15 2019-03-25 Татах
11 Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам 16 2019-03-25 Татах
12 Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам 16 2019-03-25 Татах
13 Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам 17 2019-03-25 Татах
14 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам 05 2019-01-30 Татах
15 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 33 2019-01-23 Татах
16 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай 02 2019-01-19 Татах
17 Үндэсний татварын албаны хүний нөөцийн бодлого 983 2013-12-13 Татах
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв