JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3
Нийслэлийн Татварын газар
Хаяг:
Монгол улс, Улаанбаатар хот
Чингэлтэй Дүүрэг Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1 өөрийн байр
Улаанбаатар хот
00976
Монгол улс
Утас:
976) 11-328220
Send an Email
(сонгомол)
Бусад мэдээлэл:

Хэлтсийн дарга: 70232681

Тєрийн захиргаа, хууль эрх зїй, эрсдэлийн удирдлагын тасаг: 70232793

Татвар хураалтын тасаг: 70232688

Татварын хяналт шалгалтын тасаг: 70232793

Татвар тєлєгчдєд їйлчлэх тасаг: 70232793

 

Хэрэгцээт холбоос