JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Тус хэлтэс нь 2017 оны 3 дугаар сарын байддаар нийт-174 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үүнд: 

  • Хэлтсийн дарга-1
  • Дэд дарга-1
  • ТУАБ-6
  • ТУБ-73
  • Хураагч-19
  • ОТББ-65
  • Үйлчилгээний албан хаагчид-9   

    

 

 Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Үндэсний лабораторийн Ган-Зам 20-р сургуулийн 11В ангийн сурагчдад Татварын Ерөнхий Газрын дэргэдэх Сургалтын төвийн дарга Б.Бадамцэцэг "Би-Ирээдүйн татвар төлөгч" сэдвээр хичээл орлоо. Хичээлд хамрагдсан сурагчид багаар ажиллаж хичээлд идэвхтэй сайн оролцлоо.

Хэрэгцээт холбоос