JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Д/д

Банк

Банкин дахь татварын орлогын

Дансны нэр

Дансны дугаар

1

Улаанбаатар хотын банк

НТГ.Суутган-1

2 611 197 056

2

НТГ.ҮХЭХАТ

2 611 197 057

3

НТГ.Газрын ҮХЭХАТ

2 611 197 058

4

НТГ.Нийслэл хотын албан татвар

2 611 197 059

5

НТГ.Ус ашигласны төлбөр

2 611 197 060

6

НТГ.АТБӨЯХАТ

2 611 197 061

7

НТГ.Татварын бус орлого

2 611 197 062

8

НТГ.Хүү торгуулийн орлого

2 611 197 063

9

НТГ.УТХ

2 611 197 064

10

НТГ.ААНОАТ

2 611 197 065

11

НТГ.НӨАТ

2 611 197 066

12

НТГ.Дотоодын архины ОАТ

2 611 197 067

13

НТГ.Дотоодын пивоны ОАТ

2 611 197 068

14

НТГ.Татварын бус орлого

2 611 197 069

15

НТГ.Оршин суугч бусын  НӨАТ

2 611 197 070

1

Голомт банк

НТГ.ААНОАТ

1 165 109 422

2

НТГ.НӨАТ

1 165 109 423

3

НТГ.Суутган-1

1 165 109 424

4

НТГ.ҮХЭХАТ

1 165 109 425

5

НТГ.Нийслэл хотын албан татвар

1 165 109 426

1

Худалдаа хөгжлийн банк

НТГ.ААНОАТ

499 252 066

2

НТГ.НӨАТ

499 252 067

3

НТГ.Суутган-1

499 252 068

4

НТГ.ҮХЭХАТ

499 252 069

5

НТГ.Газрын ҮХЭХАТ

499 252 070

6

НТГ.Нийслэл хотын албан татвар

499 252 071

1

ХААН банк

НТГ.ААНОАТ

5 042 434 002

2

НТГ.НӨАТ

5 042 434 013

3

НТГ.Суутган-1

5 042 434 024

4

НТГ.ҮХЭХАТ

5 042 434 035

5

НТГ.АТБӨЯХАТ

5 042 434 046

6

НТГ.Татварын бус орлого

5 042 434 057

7

НТГ.Нийслэл хотын албан татвар

5 042 434 068

1

Төрийн банк

НТГ.ААНОАТ

106 000 050 337

2

НТГ.НӨАТ

106 000 050 345

3

НТГ.Суутган-1

106 000 050 359

4

НТГ.ҮХЭХАТ

106 000 050 368

5

НТГ.Нийслэл хотын албан татвар

106 000 050 376

 

 

Хэрэгцээт холбоос