JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Харьяа татварын албанд татвар төлөгч иргэн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

  • Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хоёр тал/
  • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт /өөрөө бичиж ирэх/
  • Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн тухай баримт бичгийн хуулбар, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт/
  •  
     

Хэрэгцээт холбоос