JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Татвартөлөгчийг дараахь тохиолдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:

  • Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон;
  • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр
  •  
     

Хэрэгцээт холбоос