JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Хэрэглэгчийн системд “тавигдах шаардлага

Монгол Улсын Татварын нэгдсэн системийн “Техникийн ерөнхий шаардлагын MNS 5005:2015”, “Төлбөрийн баримтын MNS 6529:2015” тоот стандартууд болон “хэрэглэгчийн системд тавигдах шаардлага”-г хангасан хэрэглэгчийн системд “БАТЛАМЖ” олгох тухай.

Стандарт хангасан хэрэглэгчийн систем нийлүүлэгч

Д/д

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СИСТЕМ НИЙЛҮҮЛЭГЧ КОМПАНИ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СИСТЕМ

БАТЛАМЖ ОЛГОСОН ОГНОО

ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА

1

ЭЛЕКТРОМОН ТРЕЙДИНГ ХХК

“ELMONSTORE” ПРОГРАМ

2016.07.26

2017.07.26

2

“SMALLPOS” ПРОГРАМ

3

АПЕКССОФТ ХХК

“АПЕКС” ПРОГРАМ

2016.07.26

2017.07.26

4

“АПЕКС ПОС” ПРОГРАМ

5

ДАТАКЕЙР ХХК

“ОНЬС” ПРОГРАМ

2016.07.26

2017.07.26

6

“ИМАРТ ХУДАЛДААНЫ НЭГДСЭН СИСТЕМ”

7

ПРИМИТИВ МАЙНД ХХК

“БАРИМТ ИЛГЭЭГЧ” ПРОГРАМ

2016.07.26

2017.07.26

8

НОВАСОФТ ХХК

“БААЗ ПОС” ПРОГРАМ

2016.07.26

2017.07.26

9

АЙ ТИ ЭКСПЕРТ ХХК

“POSEXPRESS” ПРОГРАМ

2016.09.06

2017.09.06

10

ЭМ ЭС ПИ ДИ ТИ ХХК

“DMANAGER” ПРОГРАМ

2016.09.06

2017.09.06

11

КОНПИГ ХХК

“GOOD CASH” ПРОГРАМ

2016.09.07

2017.09.07

12

АБСОЛЮТ СОЛЮШН ХХК

“INDIGO POS” ПРОГРАМ

2016.09.07

2017.09.07

13

ИНФОСИСТЕМС ХХК

“MACSXE2 POS” ПРОГРАМ 

2016.09.07

2017.09.07

14

“MACSF POS” ПРОГРАМ

15

ИНТЕРАКТИВ ХХК

“VERITECH ONLINE POS” ПРОГРАМ 

2016.09.07

2017.09.07

16

“КАСС” ПРОГРАМ

17

ИНТЕРАКТИВ БИ АЙ ХХК

“STOREMANAGEMENT 5.0” ПРОГРАМ 

2016.09.08

2017.09.08

18

“RESTAURANT 5.0” ПРОГРАМ 

19

“MIRACLE 5.0” ПРОГРАМ 

20

“DIAMOND 5.0” ПРОГРАМ 

21

“IMPACT 5.0” ПРОГРАМ 

22

“DISTRIBUTION MANAGEMENT” ПРОГРАМ 

23

“CENTRAL HEATING 5.0” ПРОГРАМ 

24

“DIAMOND 6.0” ПРОГРАМ 

25

“MIDDLE 6.0” ПРОГРАМ 

26

“RETAIL 6.0” ПРОГРАМ 

27

“СЭЦЭН” ПРОГРАМ 

28

“СЭЦЭН НОЁН, ХҮҮ” ПРОГРАМ

29

ПРОСОФТ ТЕХНОЛОГИ ХХК

“ПРОАКТИВ” ПРОГРАМ 

2016.09.09

2017.09.09

30

“ПРОКАСС” ПРОГРАМ

31

РИТУС ХХК

“SHOPPOS” ПРОГРАМ 

2016.09.09

2017.09.09

32

“TOUCHPOS” ПРОГРАМ 

33

"PHARMAPOS" ПРОГРАМ 

34

“MINIPOS” ПРОГРАМ 

35

“MINIAPTEKPOS” ПРОГРАМ 

36

ПРОСОФТ ТЕХНОЛОГИ ХХК

“ПРОАКТИВ” ПРОГРАМ 

2016.09.09

2017.09.09

37

“ПРОКАСС” ПРОГРАМ

38

УЛЬТИМЭЙТ СОЛЮШНС ХХК

“УЛЬТИМЭЙТ ПОС” ПРОГРАМ

2016.09.09

2017.09.09

39

ЭГҮЛЭН СИСТЕМС ХХК

“IRESTAURANT” ПРОГРАМ 

2016.09.09

2017.09.09

40

“ISTORE” ПРОГРАМ

41

СМАРТ ЛОЖИК ХХК

“СМАРТПОС” ПРОГРАМ

2016.09.09

2017.09.09

42

СИ ЭС СИ СИ ХХК

“EASYSHOP” ПРОГРАМ

2016.09.09

2017.09.09

43

МАЙСОФТ СИСТЕМС ХХК

“MYPOS” ПРОГРАМ 

2016.09.16

2017.09.16

44

“POS 365” ПРОГРАМ

45

ИНТЕР СОЛЮШНС МЕНЕЖМЕНТ ХХК

“MICROSOFT DYNAMICS NAV ERP” ПРОГРАМ

2016.09.16

2017.09.16

46

ДАЯНСОФТ ХХК

“ДАЯНСОФТ ЭНТЕРПРАЙЗ” ПРОГРАМ 

2016.09.16

2017.09.16

47

“ДАЯНСОФТ КАСС” ПРОГРАМ

48

ВАНСИФОРУС ХХК

“1C:ENTERPRISE” ПРОГРАМ

2016.09.26

2017.09.26

49

ТАУЭР СОФТ ХХК

“ONTIME POS” ПРОГРАМ

2016.09.26

2017.09.26

50

ТАРГЕТАД ПЛАС ХХК

“IBARIMT” ПРОГРАМ

2016.09.26

2017.09.26

51

МАЖОР СОФТ ХХК

“SMART STORE” ПРОГРАМ

2016.09.26

2017.09.26

52

ХАРГАНТЫН ӨНГӨ ХХК

“GAAPOS” ПРОГРАМ

2016.09.26

2017.09.26

53

ИНСТА ХХК

“АРАВТ” ПРОГРАМ

2016.09.26

2017.09.26

54

АЙ СИ ТИ ВИШН ХХК

“ICT POS” ПРОГРАМ

2016.09.26

2017.09.26

55

АСТЕРИСК ТЕХНОЛОЖИС ХХК

“OD ERP” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

56

БУМАН АЙТИ ХХК

“БУМАН ПОС” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

57

БАРУУН БЭЭС ХХК

“JDB POS” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

58

ВЭБ МОНГОЛИА ХХК

“MIAMI” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

59

ЭГҮЛЭН СИСТЕМС ХХК

“IRestaurant” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

60

ЭФ-СИ-ЭС ХХК

“FCPOS” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

61

ИНСИТО ТЕХНОЛОГИ ХХК

“EM-POS” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

62

БАРОН ХХК

“ТҮШИГ ПОС” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

63

ДАЙВЕРС ХХК

“OPTIMFLEX ERP” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

64

ОРИОН СИСТЕМС ХХК

“ОРИОН СТОР” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

65

БЭНКЮ ТЕК ХХК

“IPOS” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

66

КИКТОРЕА ХХК

“WEBPOS” ПРОГРАМ

2016.11.29

2017.09.26

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://ebarimt.mn/certificate -аас авна уу.

Хэрэгцээт холбоос