JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

 

Нийслэлийн хэмжээнд ХХОАТ-ын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6 , 24.7-д заасны дагуу сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт, ХХОАТ-ын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.12-д заасны дагуу орон сууцны хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх иргэдийн материалыг хүлээн авч дууссан бөгөөд энэхүү хуулийн хугацаанд нийт  34,516 иргэд хамрагдаж, 24,990,398.6 мянган төгрөгийн буцаан олголт эдлэхээр татварын албанд материалаа бүрдүүлж өгсөн байна. Үүнээс:

 

  • Орон сууцны хөнгөлөлт, чөлөөлөлт  эдлэх 22,014 иргэдийн 21,469,622.6 мянган төгрөг

 

  • Сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх 12,499 иргэдийн 3,513,733.1 мянган төгрөгийг буцаан олгохоор урьдчилсан дүн гарч байна. 

Хэрэгцээт холбоос