JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

“Гол үйлчлүүлэгчийн менежер” хөтөлбөрийг 2016 оны 6 дугаар сараас эхлэн Нийслэлийн Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэстэй харилцагч үйл ажиллагааны чиглэлээр барилгын болон худалдааны салбарын 40 аж ахуйн нэгжийг сонгон авч амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тайлант хугацаанд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаандаа үнэлгээ хийх зорилгоор хамтарсан  уулзалт зохион байгууллаа.

Хэрэгцээт холбоос