JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Image result for ebarimt

Татварын нэгдсэн системд  нийт 83,356 ААН холбогдон, иргэдэд сугалааны дугаар, QR код бүхий 398,274,282 ширхэг төлбөрийн баримтыг олгосон бол

Өөрөөр хэлбэл нийт олгосон баримтын 53.2 хувийг иргэд ААН-үүд ebarimt системд бүртгүүлж батагаажуулжээ.

2016 онд 497,465 иргэнд 35.1 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтыг урамшуулал хэлбэрээр олгосон ба 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 48.9 тэрбум төгрөгийг 615,310 иргэнд олгохоор байна.

2016 оноос 2017 оны 10 сар хүртэл нийт 27 удаагийн сугалааны тохирол зохион байгуулагдсан ба 178,107 иргэнд 6.9 тэрбум төгрөгийн сугалааны урамшуулал олгосон. Үүнээс 2017 онд 91,954 иргэнд 3.4 тэрбум төгрөг олгосон байна.

Д/д

Нэгж азтаны урамшууллын дүн

Азтан болсон төлбөрийн баримтын тоо

Урамшууллын дүн

Нэгж урамшууллын дүнд эзлэх хувь

Олгогдсон азтаны төлбөрийн баримтын тоо

Олгогдсон урамшууллын дүн

Хувиар илэрхийлбэл

1

20,000.00₮

89,819

1,796,380,000

89.89%

82,448

1,648,960,000

91.80%

2

100,000.00₮

9067

906,700,000

9.07%

8,593

859,300,000

94.80%

3

500,000.00₮

940

470,000,000

0.94%

826

413,000,000

87.90%

4

4,000,000.00₮

89

356,000,000

0.09%

82

328,000,000

92.10%

5

20,000,000.00₮

4

80,000,000

0.00%

3

60,000,000

75%

6

100,000,000.00₮

2

200,000,000

0.00%

1

100,000,000

50%

НИЙТ

99,921

3,809,080,000

100%

91,954

3,509,260.00

92%

 

Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газар 

Хэрэгцээт холбоос