Эх оронч үзэл татвар төлөхөөс эхэлдэг. Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан татвараа төлцгөөе.

Чингэлтэй дүүрэг

ЧД-ийн үйлчилгээ

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс

Танилцуулга

 

Манай хэлтэс дүүргийн засаг даргын дэргэдэх Татварын хэлтэс нэртэйгээр байгуулагдаж байсан бол өнөөдөр зах зээл, эдийн засгийн хөгжлийг дагаж, бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хүрээ, татварын ажилтнуудын тоо, мэргэжлийн түвшинд томоохон өсөлт гарч 100 гаруй ажиллагсадтай, улс, нийслэл, орон нутгийн төсөвт жилдээ 35 гаруй тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлдэг томоохон мэргэжлийн албаны нэг болж өргөжлөө. 2008 онд улс, орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 119%, 2009 оны байдлаар 103.1% иар тус тус биелүүлэн ажиллаж байна.

 

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн хамт олон Үндэсний татварын албаны үндсэн чиг үүрэг, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг ханган биелүүлэх, Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг чангатгах, татвар төлөгчид үзүүлэх үйлчилгээ, сурталчилгаа, сургалтын чанар үр нөлөөг нь дээшлүүлэх, Татварын албаны мэдээллийн урсгал, мэдээлэл солилцох тогтолцоог сайжруулах, татварын өрийг барагдуулах замаар татвар хураалтыг эрс сайжруулж төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажилладаг.

 

 

chingeltei

 

 


Хэлтэс тасгууд:

 

Мэдээлэл боловсруулалт, статистикын тасаг


Татвар Төлөгчтэй Харилцах Тасаг


Татвар хураалтын тасаг


Хяналт шалгалтын тасаг


Хувь хүний орлогын албан татварын тасаг

 

 

Холбоо барих


Хаяг, байршил:

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс 221238 Улаанбаатар хот,

Чингэлтэй дүүрэг Засаг даргын тамгын газар

 

Утас/Факс: 976-11-311016

 

 

Мэргэжилтнүүдийн утасны жагсаалт

 

Өрөөний дугаар
Утас
Хэлтсийн дарга 207 311016
Боловсон хүчин 207 324959
Нярав, нягтлан 207,203 321233
Татвар Хураалтын Тасаг 203 318064
Байцаагчид 203 311926
204 311026
211 311177
Мэдээлэл Боловсруулалт 208 318065
Статистикийн  Тасаг 205 310997
Хяналт Шалгалтын Тасаг
Байцаагчид 201 311481
202 311430
210 318066
Хувь Хүний Орлогын  206 324959
Албан Татварын Тасаг 209 311007
Байцаагчид 405 311007
Татвар Төлөгчтэй Харилцах Тасаг  ЗДТГ-ын  1-р давхар 312728
324219