JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Ажлын байрны нэр: Хуулийн зөвлөх, хураагч -1

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

  Чухал шаардлагатай Шаардлагатай
Боловсрол Дээд боловсролын бакалавр Дээд боловсролын магистр
Мэргэжил Хуульч, эрх зүйч, эдийн засагч, нягтлан бодох бүртгэл  
Мэргэшил   Төрийн алба, төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх
Туршлага   Мэргэжлээрээ ажилласан байх
Ур чадвар Баримт бичиг боловсруулах, хариуцлага хүлээх, харилцааны соёлтой байх, монгол хэл бичгийн дүрэм, найруулга, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар мэдлэг, ур чадвартай байх, Компьютерын өргөн хэрэглээний программ ашиглах, дотоод гадаад сүлжээнээс мэдээлэл авах, илгээх чадвартай байх Удирдан зохион байгуулах, шийдвэр гаргах, хүнийг хөгжүүлэх, баг бүрдүүлж ажиллах,
Тусгай шаардлага - Төрийн албаны шалгалт өгч, нөөцөд бүртгүүлсэн байх  
-Нууц хадгалах    
-Ёс зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй сахих    

         Ажилд орохоор ирүүлсэн иргэдийн ирүүлсэн материалуудаас сонгон шалгаруулалт хийж шаардлага хангасан иргэдтэй ярилцлага хийж, түвшин тогтоох шалгалтыг үндэслэн ажилд авна. Зарлагдсан ажлын байранд орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

1.     Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт №1 );

2.     Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар

3.     Иргэний үнэмлэхний хуулбар;

4.     Ажилласан жилийг тооцох хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар,

Хэрэгцээт холбоос