JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Түгээмэл асуулт, хариултууд

Нийслэл хотын албан татвар суутгагч хэн бэ?

Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д "нийслэл хотын албан татвар суутгагч” гэж энэ хуулийн 4.1.3-т заасан бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэн этгээдийг хэлнэ гэж заасан.

Хэрэгцээт холбоос