JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Түгээмэл асуулт, хариултууд

Нийслэл хотын албан татвар төлөгч гэж хэн бэ?

Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д " Нийслэл хотын албан татвар суутгагч /цаашид “албан татвар суутгагч” гэх/-аас энэ хуульд заасан бараа, үйлчилгээг худалдан авч байгаа этгээд нийслэл хотын албан татвар төлөгч" гэж заасан.

Хэрэгцээт холбоос