Нийслэлийн Татварын газар

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Нийслэлийн татварын газрын танилцуулга дохионы хэлний видео

Хуваалцах:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Нийслэлийн татварын газрын

танилцуулга дохионы хэлний видео

Санал хүсэлт