Нийслэлийн Татварын газар

Суутган тооцоолол

Хуваалцах:

Татварын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/262 дугаар тушаалаар баталсан “Татварын орлого бүртгэх, орлогын данснаас татвар хооронд суутган тооцох журам”-ыг үндэслэн татвар төлөгчөөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу татварын илүү төлөлтөөс татварын төрөл хооронд болон татвар төлөгч хооронд суутган тооцоолол хийгдэнэ.

Татварын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/262 дугаар тушаалыг ЭНД ДАРЖ дэлгэрэнгүйг харна уу

Татварын орлого бүртгэх, орлогын данснаас татвар хооронд суутган тооцох журам