Нийслэлийн Татварын газар

Татвар төлөгчийн дугаар

Хуваалцах:

Татварын албанаас татвар төлөгчид олгосон татвар төлөгчийн бүртгэлийн нэгдсэн системийн дахин давтагдашгүй дугаарыг хэлнэ. Татварын ерөнхий хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2, 26 дугаар зүйлийн 26.2 дах заалтын дагуу татвар төлөгчийн дугаар олгоно.