Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/1054 дүгээр захирамж

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/1054 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах журам"


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2019-10-10 11:32:00
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв