A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: client/mod_news.php

Line Number: 781

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: client/mod_news.php

Line Number: 781

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: client/mod_news.php

Line Number: 782

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: client/mod_news.php

Line Number: 782

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: client/mod_news.php

Line Number: 797

2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front_page/body1.php

Line Number: 32

2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ
Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт  
2   жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн тайлбар
3 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН      1,678,531,200.00                         702,222,700.00                         600,491,792.61          101,730,907.39  
4       УРСГАЛ ЗАРДАЛ      1,678,531,200.00                         702,222,700.00                         600,491,792.61          101,730,907.39  
5 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ      1,650,216,800.00                         699,790,200.00                         598,059,292.61          101,730,907.39  
6 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      1,378,628,800.00                         574,429,000.00                         483,312,317.29            91,116,682.71  
7 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл         186,114,900.00                           77,548,000.00                           74,670,067.38              2,877,932.62  
8                   Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал           23,416,000.00                           12,851,300.00                           12,851,280.00                            20.00  
9                   Хангамж, бараа материалын зардал           28,642,500.00                           14,734,500.00                           13,535,835.94              1,198,664.06  
10                   Нормативт зардал                                 -                                                     -      
11                   Эд хогшил, урсгал засварын зардал             2,000,000.00                                 380,600.00                                 380,600.00                                  -    
12                   Томилолт, зочны зардал             3,000,000.00                             1,400,000.00                             1,400,000.00                                  -    
13 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж           22,414,600.00                           16,946,800.00                           11,109,192.00              5,837,608.00  
14 Бараа үйлчилгээний бусад зардал             6,000,000.00                             1,500,000.00                                 800,000.00                  700,000.00  
15  Харуул, хамгаалалтын зардал          
16  Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ                                 -                                                   -                                      -    
17     Харуул, хамгаалалтын зардал                                 -                                                   -                                                   -                                    -    
18         Холбооны суваг ашигласны хөлс                                 -                                        -    
19            ТАТААС          
20            УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ           
21 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг             5,838,000.00                             2,432,500.00                             2,432,500.00                                  -    
22            НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ            
23 Бусад урсгал шилжүүлэг           22,476,400.00                                                 -                                                   -                                    -    
24 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг          
25 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ          
26 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ          
27            ИХ ЗАСВАР          
28 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
29 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
30 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР          
31 Улсын төсвөөс санхүүжих      1,678,531,200.00                         702,222,700.00                         600,491,792.61          101,730,907.39  
32 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          
33 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих          
34 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих          
35 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас          
36 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих          
37 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих          
38 Бусад эх үүсвэр          

 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2020-06-11 14:39:29
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв