ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН.

Татварын албанд татвар төлөгч шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

 
 
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /хоёр тал/
  • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт
  • Санхүүгийн тайлан, баланс (улиралын тайлан өгсөн байх)
  • Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /ҮХЭХ-ийн гэрчилгээний хуулбар, газрын гэрчилгээ, лиценз, зөвшөөрөл, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, түрээсийн гэрээний хуулбар гэх мэт холбогдох бусад баримтууд/

Мэдээ нийтлэгдсэн: 2019-10-08 10:22:47
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв