БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:

 
 

  • Хуулийн этгээд татан буугдсан
  • Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу бүртгэх байгуулагын саналыг үндэслэн хуулийн этгээдийн татан буулгах тухай шийдвэр гарсан
  • Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон
  • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр

Татвар төлөгч хуулийн этгээд, байгууллага нь татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах тухай хүсэлтээ харъяалагдах татварын албанд албан бичгээр гаргана.

 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2019-10-08 10:27:03
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв