НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЭРСДЭЛ СТАТИСТИКИЙН НЭГЖИЙН БАЙЦААГЧ НАР ХУРАЛДАВ

Нийслэлийн татварын газрын дарга, нийслэлийн хэмжээний эрсдэл статистикийн нэгжийн ТУАБ, ТУБ нарыг оролцуулан 2018 онд хийсэн ажлын тайлан, 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын талаар хэлэлцэж, танилцуулга, зөвлөмж бэлтгэн 2019 оны 3 дугаар сарын 04-ны өдөр уулзалт зохион байгууллаа. 

Мөн өдөр ОУВС-ийн зөвлөх Грег Виллиамсыг урьж эрсдэл статистикийн нэгжийн нийслэлийн нийт байцаагчдыг Олон улсын эрсдэлийн удирдлагын арга зүй сэдэвт сургалтанд  хамрууллаа. 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2019-03-06 03:41:46
2019 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв