ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ДАГУУ ТАЙЛАН ГАРГАХ ЗААВАР, ХИЧЭЭЛҮҮД.
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу тайлан гаргах заавар, хичээлүүдийн линкийг байршууллаа. Та эдгээр заавартай танилцаж, тайлангаа гаргаарай.
1. Цахим худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан сургалт https://www.youtube.com/watch?v=3HWk-V5vXFY
2. Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль буюу ковидтой холбоотой чөлөөлөлтийг хэрхэн тусгаж тайлагнах талаар тт-11 https://www.youtube.com/watch?v=3jRF3Ii-j_g&t=43s
3. Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүн гэж хэн бэ? Ямар хэмжээтэй татвар төлөх вэ? https://www.youtube.com/watch?v=MxUAc8la15E&t=8s
4. Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний албан татвар төлсөн гэрчилгээ үүсгэх тухай заавар https://www.youtube.com/watch?v=sWToBlm_clk
5. ХХОАТ-ын тайлан гаргах /Төрийн албан хаагч татварын тайлан гаргах/ https://www.youtube.com/watch?v=lt3MeyleEfA
6. ХХОАТ-ын тайлан гаргах /өмгөөлөгч, нотариатийн үйлчилгээ/ https://www.youtube.com/watch?v=11n_IpN4ojw
7. ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, орон сууцны хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=JaE5qoqIBpM&t=9s
8. Орон сууцны хөнгөлөлтийн дараагийн жилд ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=C4xaX8SJm7U
9. ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, сургалтын хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=DlFFiFm2lJ8&t=12s
10. Хялбаршуулсан горим ашиглах https://www.youtube.com/watch?v=5zdMHstujAo

 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2021-02-16 15:01:29
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв