Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу тайлан гаргах заавар, хичээлүүдийн линкийг байршууллаа.
1. Цахим худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан сургалт https://www.youtube.com/watch?v=3HWk-V5vXFY
2. Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль буюу ковидтой холбоотой чөлөөлөлтийг хэрхэн тусгаж тайлагнах талаар тт-11 https://www.youtube.com/watch?v=3jRF3Ii-j_g&t=43s
3. Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүн гэж хэн бэ? Ямар хэмжээтэй татвар төлөх вэ? https://www.youtube.com/watch?v=MxUAc8la15E&t=8s
4. Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний албан татвар төлсөн гэрчилгээ үүсгэх тухай заавар https://www.youtube.com/watch?v=sWToBlm_clk
5. ХХОАТ-ын тайлан гаргах /Төрийн албан хаагч татварын тайлан гаргах/ https://www.youtube.com/watch?v=lt3MeyleEfA
6. ХХОАТ-ын тайлан гаргах /өмгөөлөгч, нотариатийн үйлчилгээ/ https://www.youtube.com/watch?v=11n_IpN4ojw
7. ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, орон сууцны хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=JaE5qoqIBpM&t=9s
8. Орон сууцны хөнгөлөлтийн дараагийн жилд ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=C4xaX8SJm7U
9. ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, сургалтын хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=DlFFiFm2lJ8&t=12s
10. Хялбаршуулсан горим ашиглах https://www.youtube.com/watch?v=5zdMHstujAo

Мэдээ нийтлэгдсэн: 2021-02-16 15:14:21
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв