НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ ЦАХИМ ЗААВАР, ХИЧЭЭЛҮҮД.
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай холбоотой цахим заавар, танилцуулгыг хүргэж байна.
1. Шинээр НӨАТ суутган төлөгчөөр бүртгэгдсэн татвар төлөгчдөд зориулсан сургалт https://www.youtube.com/watch?v=XgCRt9rxd1o
2. Цахим төлбөрийн баримтын системд хойшлогдсон худалдан авалтын падаан үүсгэх заавар https://www.youtube.com/watch?v=Syw364qXanc&t=5s
3. Сугалааны хонжвор буцаагдсан бол ибаримт аппликейшнаар хэрхэн хүсэлт гаргах вэ https://www.youtube.com/watch?v=sXVf8N_QFns
4. Монголын татварын албанаас худалдаа, үйлчилгээний бизнес эрхлэгчдэд цахим төлбөрийн #ебаримт олгох хялбар шийдлийг нэвтрүүлж байна. https://www.youtube.com/watch?v=UemgihK5of8
5. НӨАТ-ын хуулийн дагуу и-баримтыг үүсгэхдээ худалдан авагч болон худалдаа, үйлчилгээ эрхэлэгчиддээ чирэгдэлгүйгээр үүсгэх технологийн шийдлийг танилцууллаа. #QRBarimt https://www.youtube.com/watch?v=Sq1yYqPHgb8&t=43s
6. How to update your personal information if you haven`t received your VAT refund https://www.youtube.com/watch?v=d8vZCdGkl2Q&t=3s

Мэдээ нийтлэгдсэн: 2021-02-16 15:19:02
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв