Татвар төлөгчийн бүртгэл
ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА
... Дэлгэрэнгүй...
БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ
Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:... Дэлгэрэнгүй...
ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН.
Татварын албанд татвар төлөгч шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:... Дэлгэрэнгүй...
ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ.
... Дэлгэрэнгүй...
2023 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв