Дотоод хэлтэс
Эрсдэл, статистикийн хэлтсийн чиг үүрэг
... Дэлгэрэнгүй...
Татварын хяналт шалгалтын хэлтсийн чиг үүрэг
... Дэлгэрэнгүй...
Татварын орлогын хэлтсийн чиг үүрэг
... Дэлгэрэнгүй...
Татвар төлөгчтэй харилцах хэлтсийн чиг үүрэг
... Дэлгэрэнгүй...
Захиргааны хэлтсийн чиг үүрэг
... Дэлгэрэнгүй...
2018 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв