ҮНЭ ШИЛЖИЛТИЙН АЖИЛ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН ГАРГАХ ТУХАЙ ЗААВАР, ХИЧЭЭЛ.
2021 он. © Нийслэлийн Татварын газар
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв