Нийслэлийн Татварын газар

Аудитын тайлан

Хуваалцах:

2022 оны Нийслэлийн Аудитын Газрын Нийслэлийн Татварын Газарт хийсэн аудитын тайлан.