Нийслэлийн Татварын газар

ЦАХИМААР ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

Хуваалцах:

Татвар төлөгч та татварын тодорхойлолт авахдаа:

  1. E-tax.mta.mn цэсээр орж холбогдох мэдээллээ бөглөөд хэвлэж авна. Энэхүү цахим хуудаснаас хэвлэж авсан тодорхойлолт нь QR кодтой байх бөгөөд Татварын албан ёсны тодорхойлолт мөн болно.

  1. Өөрт хамгийн ойр Төрийн үйлчилгээний цэг буюу ТҮЦ машинаас татварын тодорхойлолт авах хэсгийг сонгон татвар төлөгчийн нэр, нууц үгээ оруулж хэвлэн авах боломжтой.

 

  1. Иргэн ТАТВАРЫН тодорхойлолт авах заавар /E-mongolia/

E-mongolia - Үйлчилгээ - Татварын байгууллага - Иргэнд олгох тодорхойлолт

Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн:

  1. Татвар төлөгчийн бүртгэл
  2. Шинээр бүртгүүлэх
  3. Иргэн
  4. Цахим татварын системд татвар төлөгчөөр (Хувь хүн) бүртгүүлэх
  5. Нэвтрэлтийн нэгдсэн системд нэвтрэх кодыг бүртгэлтэй утасны дугаар, цахим хаягын аль нэгнээр сонгон авсанаар тодорхойлолтыг цахимаар авах боломжтой

Цахимаар тодорхойлолт авах заавар хичээл:  

https://etax.mta.mn/ Нэвтрэлтийн нэгдсэн системд хэрэглэгчийн эрхээр орж Тодорхойлолт цэсэнд Байгууллагын тодорхойлолт, Тендерийн тодорхойлолт гэсэн 2 цэснээс сонгож Тайлант он, хаана, ямар зориулалтаар гэдгийг бичиж оруулан хэвлэн авна.