Нийслэлийн Татварын газар

Санхүүгийн тайлан

Хуваалцах:

2023 оны хагас жилийн санхүү байдлын тайлан ТЕГ-ын баталгаажуулсан.