Нийслэлийн Татварын газар
Үйл ажиллагааны ил тод байдал

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Хуваалцах:

Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо дэлгэрэнгүй танилцах
1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль Хууль 2023-05-04 Үзэх
2 САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ 36, 32 2019-04-04 Үзэх
3 АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР 59 2023-06-30 Үзэх
4 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ Хууль 2006-07-06 Үзэх
5 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ Хууль 2012-01-19 Үзэх
6 Шилэн дансны тухай хууль Хууль 2014-07-01 Үзэх

ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТА ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ ХЭЛБЭР ДООРХ МЭДЭЭЛЛЭЭС АВНА УУ?

ИРГЭН ТА ЮУ ХИЙЖ ЧАДАХ ВЭ?