Нийслэлийн Татварын газар

Төсвийн гүйцэтгэл

Хуваалцах:

2023 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн мэдээ ТЕГ-ын баталгаажуулсан.