JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

  НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

 Монгол Улсын Их хурлаар Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2015 оны 07 дугаар сарын 9-ний өдөр батлагдсан бөгөөд 2016 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэнэ. 
Уг хуульд албан татвар төлөгч (хувь хүн)  болон хуулийн этгээдэд тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.14-т заасан төлбөрийн баримтыг заавал олгохоор хуульчилсан бөгөөд худалдаа эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдийг татварын нэгдсэн системд холбогдсон байх, Татварын ерөнхий хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.8-т заасны дагуу стандартын шаардлага хангасан кассын машин,хэвлэх төхөөрөмж, хэвлэлийн хор, тасалбарын цаас,пос терминал машин хэрэглэхийг үүрэг болгосон болно. 

Аж ахуй нэгж, байгууллагууд 2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн болон татварын тайлангаа 2015 оны 7 дугаар сарын 20-ны дотор өгөх тул татвар төлөгч та тайлангаа хуулийн хугацаанд нь ирүүлнэ үү.

Жич: Татварын тайлангаа хуулийн хугацаанд нь ирүүлээгүй тохиолдолд Монгол Улсын Татварын ерөнхий хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.1.3-д заасныг үндэслэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурваас дөрөв дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг /576000-768000 төг/-өөр торгох хариуцлага хүлээлгэдэг болохыг анхаарна уу. 

 

 Холбогдох мэдээллийг www.e-tax.mta.mn болон татварын хэлтсийн 70232383 утсаар авна уу.

Татварын ерөнхий газрын 8 давхар “Татвар төлөгчдийн танхим”-д 2015 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2 дугаар сарын 6-ны өдрийг дуустал хугацаанд долоо хоног бүрийн Даваа, Лхагва, Баасан гарагуудад татвар төлөгчдөд зориулсан сургалтыг зохион байгуулах бөгөөд үдээс өмнө 9.00-12.00 цагийн хооронд ААН-үүдийг, үдээс хойш 14.00 цагаас татвар төлөгч иргэдийг тус тус хамруулна.

Сургалтаар ААН-үүдэд зориулан ААНОАТ, ХХОАТ-ын хууль тогтоомж, татварын тайлагнал, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт, алдагдлыг шилжүүлэн тооцох тухай, НӨАТ-ын тухай хууль тогтоомж эрх зүйн баримт бичгүүд, иргэдэд ХХОАТ-ын тайлан гаргах хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тухай сэдвээр тус тус хичээл заана.
Иргэд, ААН-үүдийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд 2014 оны жилийн эцсийн татварын тайлангаа 2015 оны 2 сарын 10-ны дотор хуулийн хугацаанд цахим татварын шинэ системээр илгээнэ үү Татварын тайлангаа хуулийн хугацаанд өгөөгүй ААН-үүдийг ТЕХуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг анхаарна уу.

Жич: Шинэ цахим системээр тайлан илгээхэд заавал тоон гарын үсгээр баталгаажуулж илгээгдэх тул тоон гарын үсгээ баталгаажуулж аваагүй ААН-үүд хүсэлтээ илгээж татварын хэлтэс ирж баталгаажуулж авна уу.

Холбогдох мэдээллийг www.e-tax.mta.mn болон татварын хэлтсийн 70232383 утсаар авна уу

 

Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолоор “Нийслэлд авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл төлбөрийн тооцоог шинэчлэн нэвтрүүлэх журам”-аар тээврийн хэрэгслийн албан татвар төлбөр хураах ажлыг улсын дугаарын сүүлийн оронгийн дараах дарааллаар тухайн оны 06-р сарын 1-ний дотор багтаан зохион байгуулахаар боллоо.

Татварын ерөнхий газраас “Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтаж  орон даяар “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт гар зургийн уралдааныг 2015 оны 3 сарын 3-ны өдрөөс 4 сарын 24-ны өдрийг дуустал хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн  сурагчдын дунд зарлаж байна. 

 Уралдаан нь сурагчдын татварын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой. 

 Уралдаанд ирүүлэх бүтээл нь татвараа үнэн зөв, шударгаар сайн төлсөн аж ахуйн нэгж иргэний нэр ус хаяг логотой,  үндэсний үйлдвэрлэгчидээ дэмжсэн, тэдний төлсөн татвараар бий болсон баялагийг сурталчилсан агуулгатай байна.

Татварын ерөнхий газраас “Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтаж  орон даяар “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааныг 2015 оны 3 сарын 3-ны өдрөөс 4 сарын 24-ны өдрийг дуустал хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн  сурагчдын дунд зарлаж байна. 

Уралдаан нь ирээдүйн  татвар төлөгчдийн татварын  боловсролыг дээшлүүлж, зохиомжит сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилготой. 

Зохион бичлэг нь татвараа үнэн зөв, шударгаар сайн төлсөн аж ахуйн нэгж иргэний нэр ус хаяг логотой,  үндэсний үйлдвэрлэгчидээ дэмжсэн, тэдний төлсөн татвараар бий болсон баялагыг сурталчилсан агуулгатай байна. 

2015 оны 1-р улирлын санхүү болон татварын тайлангаа 2015 оны 4 дугаар сарын 20-ны дотор өгөх тул татвар төлөгч та тайлангаа хуулийн хугацаанд нь ирүүлнэ үү.

Жич: Татварын тайлангаа хуулийн хугацаанд нь ирүүлээгүй тохиолдолд Монгол Улсын Татварын ерөнхий хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.1.3-д заасныг үндэслэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг гурваас дөрөв дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг /576000-768000 төг/-өөр торгох хариуцлага хүлээлгэдэг болохыг анхаарна уу. 

         Татварын тооцоолын үлдэгдлийг баталгаажуулах үйлдлийг зөвхөн 1 удаа цахим татварын системд хийнэ. Баталгаажуулалт хийгдээгүй бол 2015 оны 1-р улирлын тайланг илгээх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

 Холбогдох мэдээллийг www.e-tax.mta.mn болон татварын хэлтсийн 70232383 утсаар авна уу.

1. Татварын тооцоолын үлдэгдлийг баталгаажуулах үйлдлийг зөвхөн 1 удаа цахим татварын системд хийнэ. Баталгаажуулалт хийгдээгүй бол 2015 оны 1-р улирлын тайланг илгээх боломжгүй болохыг анхаарна уу.

2. Татварын тооцооллын үлдэгдлийн баталгаажуулалт нь 2015 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 30-ны өдрийн хугацаанд хийгдэнэ.

3. Татварын албанд бүртгэлтэй байгаа тооцооллын үлдэгдлийг 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар харуулсан болно.

4. Татварын тооцооллын эцсийн үлдэгдлийг татварын тайлан тушаадаг татварын алба болон татварын төрөл бүрээр хураангуй байдлаар харуулсан. Үлдэгдлийн дүн дээр дарвал 2014 онд хийгдсэн татварын тооцооллын үлдэгдлийг дэлгэрэнгүй байдлаар харах боломжтой.

Хэрэгцээт холбоос