JM Computers and Electronics - шаблон joomla Mp3

Түгээмэл асуулт, хариултууд

Нийслэл хотын албан татвар суутгагчаар хаана бүртгүүлэх вэ?

Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д "Энэ хуулийн 4.1.1-д заасан этгээдийг улсын бүртгэл, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон бусад холбогдох бүртгэл, мэдээллийн байгууллагын мэдээлэлд үндэслэн

Хэрэгцээт холбоос